advocat divorci girona

En la primera visita, abans de dur a terme qualsevol actuació, li facilitarem un pressupost tancat del cost total dels nostres honoraris.

Advocats experts en divorcis i dret de familia

A Lex Girona oferim un assessorament personalitzat en dret de família, dret successori i dret civil en general. A Lex Girona oferim un assessorament personalitzat en dret de família, dret successori i dret civil en general. Especialitzats en la resolució de crisis matrimonials, posem a la teva disposició un equip professional format per advocats i mediadors que l’assessorarà a tot moment sobre les opcions legals que disposa per afrontar amb garanties el procés de divorci, separació o nul•litat matrimonial. En crisis matrimonials la mediació s’ha erigit com una solució eficaç a l’hora de posar fi d’una forma amistosa una relació. A través de la mediació s’intentarà arribar a un acord que sigui beneficiós per a ambdues parts, reduint considerablement els costos del procés de divorci o separació. El nostre equip compta amb una àmplia experiència en el seguiment i resolució de divorcis i separacions, tant de mutu acord com contenciosos.

CRISIS MATRIMONIAL

 • Divorci de mutu acord
 • Convenis de separació
 • Guarda, custódia i règim de visita dels fills
 • Modificació de mesures
 • Reclamació de pensions

HERÈNCIAS

 • Redacció y tramitació d’herència
 • Aceptació d’herència
 • Nul·litat i ineficàcia del testament
 • Atribució de llegítima
 • Altres drets successoris

ALTRES

 • Tutela i curatela
 • Incapacitacions judicials
 • Paternitat
 • Reclamació d’impagaments
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Para más información sobre las cookies y su funcionamiento pulse el siguiente enlace cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies