En la primera visita, abans de dur a terme qualsevol actuació, li facilitarem un pressupost tancat del cost total dels nostres honoraris.

Creació i comptabilitat d'empresas

El nostre servei de creació d’empreses és la forma més còmoda, ràpida i econòmica de crear la seva empresa. L’assessorem sobre la forma jurídica a escollir (Societat Limitada, Societat Anònima, Societat Civil, Societat Limitada Nova Empresa, Empresari Individual, Societat Cooperativa, …), les responsabilitats dels socis i administradors, així com de la fiscalitat i obligacions comptables i mercantils inherents a la creació de tota nova empresa. En pocs dies tindrà constituïda la seva societat i podrà iniciar la seva activitat professional amb tota confiança.

Així mateix, dins d’aquest servei integral s’inclou la fiscalitat de la societat creada. El nostre equip realitzarà aquesta funció intentant optimitzar tots els avantatges i beneficis fiscals que ofereix la legislació vigent, proposant les actuacions necessàries, així com la presentació de tots els models davant l’Agència Tributària (IVA, IRPF, declaració sobre terceres persones, declaracions anuals i informatives ) o com la reclamació judicial de factures impagades.

CREACIÓ

  • Sol·licitud de denominació social i certificat ingrés capital
  • Elaboració estatuts i minuta escriptura
  • Inscripció en Registre Mercantil, llibre d’actes i socis o accions
  • Sol·licitud CIF i alta censal de l’empresa
  • Alta administrador d’autònom a la Seguretat Social

FISCALITAT

  • Realitzar totes les declaracions fiscals que siguin necessàries
  • Presentació telemàtica de tots els seus impostos
  • Certificats de situació tributària i de les retencions practicades per posar a disposició dels subjectes passius
  • Contestació a requeriments, interposició de recursos i representació dels seus interessos en inspeccions de l’Agència Tributària.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Para más información sobre las cookies y su funcionamiento pulse el siguiente enlace cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies