Herència sense testament

Quan una persona mor sense deixar hereu testamentari o en heretament, o quan el nomenat o nomenats no arriben a ser-ho, serà la llei qui establirà l’ordre successori de l’herència. És el que es denomina successió intestada i en el cas de Catalunya es troba regulada en els articles 441 i següents del Codi Civil Català.

Sobre la base de l’article 442-1 del Codi Civil Català, l’herència es defereix en primer lloc als fills del causant, per dret propi, i als seus descendents per dret de representació. En aquest cas, el cònjuge vidu o el convivent en parella estable supervivent té dret a l’usdefruit universal de l’herència, lliure de fiança.

Si el causant mor sense fills ni altres descendents, l’herència es defereix al cònjuge vidu o al convivent en parella estable supervivent. No obstant això, el cònjuge vidu no té dret a succeir abintestat al causant si en el moment de l’obertura de la successió estava separat del mateix judicialment o de fet o si estava pendent d’una demanda de nul·litat de matrimoni, de divorci o de separació, llevat que els cònjuges s’haguessin reconciliat.

Si el causant mor sense fills ni descendents i sense cònjuge o convivent, l’herència es defereix als progenitors, a parts iguals. Si tampoc té progenitors l’herència passa als parents col·laterals, primer als germans (i als seus descendents) i en manca d’aquests als altres parents de grau més proper en línia col·lateral dins del quart grau.

Finalment, si el causant mor sense fills, cònjuge, ascendents o parents col·laterals l’herència serà acceptada a benefici d’inventari per la Generalitat de Catalunya, que haurà de destinar els béns heretats o el seu producte o valor a establiments d’assistència social o a institucions de cultura, preferentment del municipi de l’última residència habitual del causant a Catalunya.

També et pot interessar

Deixa un comentari

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Para más información sobre las cookies y su funcionamiento pulse el siguiente enlace cookies. ACEPTAR
Aviso de cookies